Đề cương Khóa học CorelDraw

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC CORELDRAW

Thời gian đào tạo: 03 tháng – Học phí: 3.000.000 đồng – Lịch khai giảng

1. Nội dung 1

 • Giới thiệu – Khởi động – Giao diện phần mềm CorelDraw
 • Thay đổi kích thước trang giấy, đơn vị sử dụng
 • Nhóm công cụ cơ bản
 • Thao tác với các chức năng điều khiển đối tượng (Copy, dịch chuyển, xoay, kéo nghiêng, lật đối xứng, thay đổi kích thước,…) một cách tự do
 • Align and Distribute
 • Order
 • Group/Ungroup – Ungroup All
 • Lock/Unlock
 • Thao tác với lệnh Guideline

2. Nội dung 2

 • Công cụ Freehand, Bezier
 • Chuyển đối tượng từ cơ bản thành tự do để hiệu chỉnh
 • Công cụ định dạng (Shape tool)
 • Ứng dụng Shape Tool để hiệu chỉnh
 • Lệnh menu Arrange/Combine – Break Apart

3. Nội dung 3

 • Thao tác với nhóm lệnh Shapping
 • Công cụ tô màu Interactive Fill
 • Ứng dụng tô màu lưới cho đối tượng bằng công cụ Mesh
 • Giới thiệu văn bản
 • Văn bản Artistic – Văn bản Paragragh
 • Nhập văn bản
 • Sử dụng lệnh Fit Text To Path để thực hiện Logo
 • Chuyển đổi Text thành đối tượng tự do để hiệu chỉnh
 • Hiệu ứng Transparency

4. Nội dung 4

 • Hiệu ứng Blend
 • DropShadow
 • Cách tạo mã vạch Hiệu ứng Add Perspective
 • Hiệu ứng PowerClip

Phòng đào tạo | CSP.

Trả lời