Đề cương Khóa học Photoshop

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC PHOTOSHOP

Thời gian đào tạo: 03 tháng – Học phí: 3.000.000 đồng – Lịch khai giảng

Module 1: Xử lý ảnh với Photoshop

1.1 Nội dung 1

 • Giới thiệu giao diện
 • Tạo file mới
 • Sử dụng công cụ chọn vùng hình chữ nhật và công cụ chọn vùng hình Elip
 • Sử dụng các tính chất cơ bản trong hộp thoại Layer
 • Sử dụng lệnh Transform đối tượng
 • Sử dụng công cụ Type nhập VB và định dạng Font, Size, màu VB
 • Undo thao tác bằng Ctrl + Alt + Z

1.2 Nội dung 2

 • Sử dụng hộp thoại Window/History
 • Sử dụng các lệnh transform
 • Sử dụng công cụ chọn vùng
 • Tích chất cộng trừ vùng chọn
 • Feather

1.3 Nội dung 3

 • Xem kích thước file: Image/ Image Size
 • Sử dụng công cụ Crop: Cắt xén ảnh và định lại bố cục cho ảnh
 • Lọc ảnh bằng lệnh Select/Color Ranger
 • Kết hợp lệnh Select/Refine Edge
 • Sử dụng chế độ hòa trộn Blending Mode và Opacity
 • Sử dụng Văn bản

1.4 Nội dung 4

 • Sử dụng màu Gradient (Tô màu bằng công cụ và tô màu bằng Style)
 • Tô màu Stroke
 • Hiệu ứng Style

1.5 Nội dung 5

 • Hiệu ứng Style còn lại
 • Sử dụng Công cụ Path
 • Sử dụng hộp thoại Path
 • Ứng dụng tính chất Stroke Path (tô viền theo đường Path theo tính chất đơn giản của cọ Brush)
 • Sử dụng nhóm công cụ hình Shape

1.6 Nội dung 6

 • Sử dụng các tính chất cơ bản của công cụ Brush

1.7 Nội dung 7

 • Layer Mask
 • Edit/Paste Into
 • Hiệu chỉnh ánh sách: Curves/Level/Brightness Contrast/Shadow Hightlight

1.8 Nội dung 8

 • Tẩy sửa hình ảnh bằng công cụ: Spot HealingBrush/HealingBrush/Patch/CloneStamp
 • Sử dụng chế độ Quick Mash
 • Làm mịn da bằng filter

1.9 Nội dung 9

 • Chỉnh màu ảnh bằng Color Balance
 • Chỉnh màu ảnh bằng Variation
 • Chỉnh màu bằng Hue Saturation
 • Dùng Brush trang điểm ảnh chân dung

1.10 Nội dung 10

 • Chỉnh màu ảnh bằng Selective Color
 • Chỉnh màu ảnh bằng Replace Color
 • Blend màu ảnh nghệ thuật
 • Kỹ thuật làm trắng răng

Module 2: Photoshop cho thiết kế chuyên nghiệp

2.1 Nội dung 1

 • Lọc ảnh bằng Filter/KnockOut
 • Lọc ảnh bằng nhóm công cụ Eraser
 • Lọc ảnh bằng Blending Mode
 • Sử dụng Filter/Liquify

2.2 Nội dung 2

 • Ôn lại các công cụ chỉnh sửa ảnh (Spot Healing Brush, Healing Brush, Patch, CloneStamp)
 • Sử dụng công cụ Content Awave Move
 • Sử dụng công cụ Red Eye
 • Phân biệt các thuật toán Content Awave
 • Content Awave Move
 • Content Awave Fill
 • Content Awave Scale
 • Ghép áo
 • Sử dụng lệnh menu Edit/Puppet Warp

2.3 Nội dung 3

 • Chỉnh sửa ảnh trầy sướt
 • Sử dụng nhóm công cụ: Dodge/Burnn/Sponge
 • Sử dụng nhóm công cụ Blur/Sharpen/Smudge
 • Sử dụng nhóm Filter làm mịn, làm rõ ảnh
 • Chuyển ảnh trắng đen sang màu

2.4 Nội dung 4

 • Sử dụng hộp thoại Channel
 • Sử dụng hộp thoại Action

2.5 Nội dung 5

 • Sử dụng hệ màu Lab
 • Hiệu ứng với cọ Brush
 • Kỹ thuật dùng màu Pattern

2.6 Nội dung 6

 • Các lệnh chuyển ảnh màu thành trắng đen
 • Sáng tạo với ảnh đơn màu
 • Các lệnh chỉnh màu còn lại nhóm Adjustment

2.7 Nội dung 7

 • Các kỹ thuật làm việc với text
 • Sử dụng hiệu ứng phản chiếu
 • Các filter Ánh sáng
 • Sử dụng hiệu ứng Filter cài thêm: Eye Candy

2.8 Nội dung 8

 • Sử dụng hiệu ứng Filter/Blur
 • Sử dụng hiệu ứng Filter/Distor

2.9 Nội dung 9

 • Sử dụng hiệu ứng Filter/Distor (tiếp theo)
 • Sử dụng hiệu ứng Filter/Artistic
 • Sử dụng hiệu ứng Filter/Brush Stroke
 • Sử dụng hiệu ứng Filter/Sketch

2.10 Nội dung 10

 • Sử dụng hiệu ứng Filter/Stylize
 • Sử dụng hiệu ứng Filter/Texture
 • Sử dụng hiệu ứng Filter/Pixelate
 • Sử dụng khung lưới: View/Show Grid
 • Bài tập thực hành tổng hợp

Phòng đào tạo | CSP.

Trả lời